Uczelnia

O uczelni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku to jedna z nielicznych w naszym regionie uczelnia pedagogiczna o takim profilu. Atmosfera zaufania, otwartości oraz partnerstwa sprawi, że odkryjesz swoje zdolności oraz sprecyzujesz przyszłe plany zawodowe. Przekażemy Ci wiedzę w taki sposób abyś w przyszłej pracy osiągnął wymarzony sukces.

Niepaństwowa Wyższa Szkołą Pedagogiczna jest uczelnią rozwojową, posiadającą w przeważającej części własną bazę dydaktyczną z perspektywą jej dalszego powiększenia w najbliższych latach.
Już dzisiaj studenci mają relatywnie dobre warunki studiowania, a z każdym rokiem będą się polepszać.

Kształtuj swoją przyszłość