Uczelnia

O uczelni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, to jedyna uczelnia w regionie , która otrzymała w 2010 roku pozwolenie ministerialne na prowadzenie kierunku psychologia.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna jest uczelnią rozwojową, posiadającą pełną, własną bazę dydaktyczną z perspektywą jej dalszego poszerzenia w kolejnych latach. Studenci po ukończeniu naszej Uczelni posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów: pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja. Wymienione powyżej kierunki studiów posiadają uprawnienia studiów magisterskich.

Kształtuj swoją przyszłość