Autor: Administrator,   data: 02.04.2012

Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
oraz Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej
zorganizowała
w dniu 29 marca 2012 r.


Seminarium Naukowe

"W TROSCE O WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ. TEORIA, BADANIA, POMOC"


W dniu 29.03.2012 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe „W trosce o współczesną rodzinę.” Seminarium zorganizowała Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał Rektor NWSP dr Marek Jasiński prof. NWSP. Na początek wystąpiły dzieci z Centrum Artystycznego Elizy Sacharczuk.

Główne tezy obrad Seminarium przedstawiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska – Kierownik Katedry Pedagogiki NWSP. Tematyka w obradach plenarnych sprowadzała się do tak ważnych problemów jak:

1. Rodzina – w ujęciu interdyscyplinarnych analiz.
2. Przemiany współczesnej rodziny polskiej – przyczyny, przejawy, skutki.
3. W trosce o współczesną rodzinę - skuteczność wsparcia, kierunki i formy pomocy rodzinie.

Obrady w sekcjach dotyczyły następujących tematów:

1. Wspólnota rodzinna- podstawowa wartość w życiu człowieka, rola i znaczenie rodziny w procesie wychowania młodego pokolenia.
2. Problemy współczesnej rodziny- przyczyny, niektóre zjawiska zagrażające rodzinie.
3. Rodzina współczesna – potrzebująca wsparcia – przyczyny, przykłady pomocy rodzinie.

W Seminarium wziął udział Abp. Prof. dr hab. Edward Ozorowski, pracownicy naukowi ze Słowacji, Białorusi oraz liczna kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.