Autor: Administrator,   data: 16.04.2012

Zakończenie realizacji projektu
„Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

W marcu zakończyła się realizacja projektu „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. W ramach projektu Uczelnia przeprowadziła trzy semestralne studia podyplomowe dla stu osób. W ramach projektu, oprócz czterystu piętnastu godzin dydaktycznych, słuchacze studiów odbyli dodatkowy cykl zajęć pn. „Przeciwdziałanie przemocy w szkole – teoria i praktyka edukacyjna”. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin końcowy. Dzięki realizacji projektu Uczelnia przygotowała stu specjalistów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Podniosła się wiedza merytoryczna uczestników projektu w obszarze przedmiotów zawodowych, którzy to zdobyli praktyczne przygotowanie do pracy. Poza tym w wyniku realizacji projektu poprawi się atrakcyjność kształcenia i doskonalenia zawodowego na obszarze realizacji projektu oraz zmniejszą się braki kadrowe w szkołach na stanowiskach nauczycieli przedmiotów zawodowych w województwie podlaskim.

Galeria zdjęć