Biblioteka

Biblioteka Informacje ogólne

Książki wypożyczamy na 2 tygodnie, czasopisma na 1 tydzień. Termin wypożyczenia można przedłużyć osobiście lub telefonicznie.
Tel. (085) 742 01 99 wew. 18.

Biblioteka NWSP

Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze naukowym. Powstała w 2004 roku i mieści się w budynku głównym przy Al. Jana Pawła II 91. Dysponuje pomieszczeniami o powierzchni 147 m2. Zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Biblioteka udostępnia zbiory studentom i pracownikom naukowym NWSP, a innym zainteresowanym umożliwia korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem Biblioteki.

Czytelnia

Czytelnia biblioteki z wolnym dostępem do czasopism została przystosowana do cichej pracy studentów i pracowników naukowych. Czytelnia biblioteki posiada wydzielone stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych „Libra 2000”. Studenci NWSP mogą korzystać także z bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej. Program biblioteczny "Libra 2000" umożliwia studentom przeglądanie katalogu bibliotecznego oraz zamawianie książek przez Internet.

Stale Wzbogacamy swój księgozbiór

Biblioteka stale wzbogaca swój księgozbiór o pozycje wydawnicze z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań naukowych na Uczelni. Łączna liczba woluminów na dzień 30 września 2020 roku wynosi 13.380, z czego większość stanowią nowości wydawnicze. Biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism krajowych.

W latach 1998-2011 dzięki porozumieniu o współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku studenci NWSP bezpłatnie korzystali ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku oraz z jej ośmiu filii powiatowych. Zakup książek do tych bibliotek był częściowo finansowany przez NWSP.

Biblioteka

Godziny pracy

 • poniedziałek

  08:00-15:00

 • wtorek

  08:00-15:00

 • środa

  nieczynne

 • czwartek

  08:00-15:00

 • piątek

  08:00-15:00

 • Sobota

  08:15-16:15

 • niedziela

  nieczynne

Nasz księgozbiór

Biblioteka gromadzi księgozbiór w zakresie odpowiadającym potrzebom uczelni. Są to przede wszystkim publikacje z dziedziny pedagogiczno-psychologicznej tj.

 • resocjalizacji
 • pracy socjalnej
 • wychowania obronnego
 • edukacji medialnej
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • przedszkolnej i zdrowotnej
 • kryminologii oraz kryminalistyki
 • bezpieczeństwa wewnętrznego
 • wydawnictw prawniczych i informatycznych

Dodatkowo posiada bogaty wybór publikacji z takich dziedzin jak:

 • socjologia
 • polityka społeczna
 • nauki polityczne
 • edukacji medialnej
 • etyka
 • filozofia

Katalog online

Wyszukuj ksiązki, przeglądaj katalogi, przeglądaj zestrawienia!

Katalog online

Katalog online

Zasady korzystania z katalogu online NWSP

Aby otrzymać książkę należy wyszukać w katalogu online Biblioteki NWSP jej dostępną sygnaturę np.:

 • 2557 s
 • 11806 ns
 • 6565 s-ns
 • 316.6 Cz. „Człowiek wśród ludzi”
 • 371.3 Cz. „Uczymy się nauczać”
Sygnatura Opis
s książki do wypożyczenia dla studentów studiów stacjonarnych
ns książki do wypożyczenia dla studentów studiów niestacjonarnych
s-ns książki do wypożyczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Cz książki z czytelni
Cz LTD książki z czytelni z Laboratorium Technik Diagnostycznych NWSP
katalog wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Wybierz właściwy indeks i wpisz wyszukiwany termin np.:

 • Łobocki Mieczysław
 • Strelau
 • Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika waldorfska
 • przemoc w rodzinie
 • terroryzm
 • bezpieczeństwo narodowe
 • przestępczość nieletnich i młodocianych
 • psychologia społeczna

Wyszukiwanie szczegółowe

Wybierz właściwy katalog np. temat (hasło przedmiotowe) np.:

 • Łobocki Mieczysław
 • Strelau
 • Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki?
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika waldorfska
 • przemoc w rodzinie
 • terroryzm
 • bezpieczeństwo narodowe
 • przestępczość nieletnich i młodocianych
 • psychologia społeczna
katalog wyszukiwanie
katalog wyszukiwanie

Zestawienia

Zestawienia to bibliografie do najpopularniejszych tematów.

Zamawianie książek online z domu

Aby zamówić online książki potrzebny jest login i hasło użytkownika. Po odbiór hasła dostępu do konta bibliotecznego online zapraszamy do biblioteki. Zamówione książki (maksymalnie 5 egz.) można odebrać przez dwa dni od złożenia zamówienia.

Nie można online przedłużyć terminu wypożyczenia książek ani zarezerwować wypożyczonej przez innego studenta książki

katalog wyszukiwanie

Wirtualna Biblioteka Nauki

Pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą bezpłatnie korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki, która umożliwia dostęp online do pełnych tekstów naukowych z różnych dziedzin.

Strona internetowa Wirtualnej Biblioteki Nauki

WBN składa się z anglojęzycznych naukowych baz danych: