Czasopismo "Zagadnienia społeczne"

Czasopismo "Zagadnienia Społeczne" powstaje po 18 latach funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w przestrzeni publicznej Białegostoku. Dorobek wydawnictwa NWSP jest znaczący i obejmuje kilkadziesiąt pozycji naukowych. W ostatnim czasie oferta edukacyjna NWSP wzbogaciła się o nowe kierunki studiów - psychologię i bezpieczeństwo wewnętrzne, powstała więc potrzeba stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów i wyników badań z obszaru dyscyplin naukowych, będących przedmiotem studiów na tych kierunkach.

Wychodząc z propozycją czasopisma naukowego "Zagadnienia Społeczne" Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna postanowiła włączyć się do dyskusji nad globalnymi i lokalnymi problemami społecznymi, zagrożeniami oraz nad przeciwdziałaniem. Zadaniem pisma jest prezentacja i popularyzacja osiągnięć twórców i badaczy, wspierających ogólną polemikę nad jakością współczesnego życia na płaszczyźnie pedagogiki, psychologii i nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia społeczne, w tym zagrożenia we współczesnym świecie, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.

Rada Redakcyjna zaprasza ludzi nauki ale także praktyków do publikowania na łamach czasopisma "Zagadnienia Społeczne".

Zobacz stronę czasopisma