Historia NWSP

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku (NWSP) to uczelnia niepubliczna założona na podstawie decyzji MEN z dnia 17 października 1995 roku przez Leontynę Jakoniuk

 • NWSP w Białymstoku działa na podstawie obowiązującego prawa o szkolnictwie wyższym i Statutu Uczelni oraz posiada osobowość prawną
 • Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej jest Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie trzyletnich wyższych studiów zawodowych na kierunku Pedagogika
 • Pierwsza siedziba NWSP znajdowała się na ul. Waszyngtona 29 w Białymstoku.

14 maja 1996 roku NWSP w Białymstoku została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod pozycją 83/96

 • Na kierunku Pedagogika powstały dwie specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (PW) oraz Pedagogika pracy socjalnej z resocjalizacją (PSR)
 • Pierwsi studenci rozpoczynają naukę w roku akademickim 1996/1997

Uczelnia poszerza działalność edukacyjną o specjalność Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, która cieszy się największą popularnością

 • Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W ramach umowy studenci NWSP mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN-u

Uczelnia wzbogaca swoją ofertę o studia podyplomowe dla nauczycieli. W latach 1999-2001 zrealizowano podyplomowe studia: edukacji humanistycznej, nauczania blokowego – bloki "Przyroda" i "Sztuka", technologii informacyjnej i informatyki, przysposobienia obronnego z problematyką przestępczości

 • W ramach badań naukowych uczelnia rozpoczyna organizować cykliczne konferencje dotyczące reformy oświaty w Polsce. Pierwsza konferencja naukowa "Reforma oświaty" odbyła się 15 maja z udziałem Anny Radziwiłł, doradcy Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Sejmiku województwa podlaskiego. Naukowy dyskurs o założeniach reformy oświaty uświetniła prezentacja artystyczna, pokazy samoobrony studentów NWSP w Białymstoku.

NWSP zorganizowała 25 marca Konferencję Naukową "Wdrożenie reformy oświaty – edukacja i społeczeństwo XXI wieku" z udziałem przedstawiciela MEN Pani Jolanty Dobrzyńskiej, dyrektora departamentu strategii i reformy edukacji, Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół województwa podlaskiego, wójtów gmin.

 • W dniach 20–21 maja 2000 roku w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Taekwondo WTF, gdzie studenci NWSP zdobyli 3 medale. Dwa złote krążki przywiozła Urszula Knyżewska (jedyna w zawodach podwójna mistrzyni) w walkach oraz w poomse (układy) w wadze 57 kg. Brązowy medal zdobył Andrzej Wardzyński w wadze 87 kg. Opiekunem medalistów był trener taekwondo mgr Stanisław Zduniak
 • 18 listopada odbywa się Konferencja Naukowa "Edukacja obronna – dylematy i perspektywy". Uczestnikami konferencji byli posłowie AWS, majorzy JW 1451, dowódca JW 1451, V-ce prezydent Miasta Białegostoku, Komisarz i nadkomisarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przedstawiciele Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, redaktor gazety „Polska Zbrojna” w Warszawie.

W roku akademickim 2001/2001 Uczelnia poszerza swoja ofertę edukacyjną o kolejną specjalność: Pedagogikę społeczno-wychowawczą z edukacją zdrowotną (PSW)

 • W roku akademickim 2001/2002 NWSP wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku i młodzieżą z białostockich szkół ponadpodstawowych współtworzyła nadawane w Telewizji Regionalnej Białystok programy o ważnych problemach wychowawczych. Tematyka programów dotyczyła m.in. problemu uzależnień wśród młodzieży, przestępczości w województwie podlaskim, tolerancji, miłości, świata wartości

W 2002 roku powstała Biblioteka NWSP

 • NWSP zorganizowała 25 lutego 2002 roku IV Konferencję Naukową "Reforma Oświaty wobec wyzwań Integracji Europejskiej" – z udziałem dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych (burmistrzów, starostów), Kuratorium Oświaty województwa podlaskiego.

NWSP zostaje właścicielem nowego budynku i przenosi swoją działalność na al. Jana Pawła II 91 w Białymstoku.

 • W dniu 27 kwietnia Uczelnia zorganizowała w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki bezpłatny koncert dla dzieci z Białegostoku "Podarujmy dzieciom radość". Gośćmi koncertu byli m.in. Majka Jeżowska, Jacek Wójcicki, Michał Olszański, Magda Gołaszewska, zespoły taneczne "Szał", "Rytm" oraz chór studencki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Na scenie teatru i w gwiazdorskim towarzystwie po raz pierwszy wystąpiły dzieci z Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Oprócz zorganizowania świetnej zabawy Uczelnia wspomogła finansowo powyższą placówkę

W roku akademickim 2004/2005 utworzono kolejną specjalność "Edukacja medialna z projektowaniem graficznym" (EM)

W związku ze zmianą prawa oświatowego NWSP działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku "Prawo o szkolnictwie wyższym"

 • Zakończono badania naukowe poświęcone reformie oświaty w Polsce. Pokłosiem pięciu lat wytężonej pracy jest pierwsza książka wydana przez Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej - monografia "Dylematy Reformowanej szkoły w XXI wieku" pod redakcją dr Agaty Popławskiej
 • W dniach 10-11 marca odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja międzykulturowa, jako wyzwanie XXI wieku". Uczestnikami tego spotkania byli nauczyciele akademiccy z całej Polski oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Konferencję uświetnił tatarsko-ukraiński dialog poetycki Piewcy stepowej Hellady - wieczór autorski Selima Chazbijewicza i Tadeusza Karabowicza przy opracowaniu muzycznym Zofii Marszałek oraz występ oktetu wokalnego "Gaudium".
 • 10 maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobro dziecka w rodzinie "Udział w tym seminarium naukowym wzięli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

W dniach 25-26 października 2006 roku NWSP w ramach obchodów 10-lecia Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji".

 • NWSP decyzją Minister Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2006 roku otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku "Pedagogika". Utworzenie studiów magisterskich jest wielką szansą na pogłębienie wiedzy teoretycznej z podstawowych dyscyplin humanistycznych, zdobycie profesjonalnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego i merytorycznego. Uczelnia prowadząc studia II stopnia umożliwi studentom rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną.
 • Telewizja Białystok emituje autorskie programy NWSP (w ramach badań naukowych uczelni, którymi objęta została młodzież szkół średnich) poświęcone następującym problemom: "Młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie: Jaka jest szkoła?", "Szkoła i co dalej – czym jest kariera, jak ją osiągnąć i w jakiej dziedzinie?", "Moda i uroda", "Czym jest sport?", "Narkomania i uzależnienia", "Bezpieczne wakacje".
 • Dnia 11 października 2006 roku NWSP zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową "Edukacja obronna społeczeństwa". W konferencji udział wzięli naukowcy prowadzący badania w zakresie edukacji obronnej, nauczyciele przysposobienia obronnego, członkowie organizacji pozarządowych, które działają w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa, żołnierze WP oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej.
 • 27 listopada 2006 roku w NWSP utworzono Akademicki Związek Sportowy. Działają w nim: Sekcja Koszykówki, Sekcja Piłki Siatkowej, Sekcja Sportów Walki. Drużyna NWSP uczestniczy w rozgrywkach III Ligi Podlaskiego Związku Koszykówki.

Powstała Orkiestra Kameralna NWSP.

 • W lipcu odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich.
 • Uczelnia wzbogaca swoją ofertę o studia podyplomowe dla nauczycieli: Edukacja dla bezpieczeństwa
 • 7 czerwca 2008 roku pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego odbyła się "Konferencja dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół i Przedszkoli "Zapobieganie trudnościom w uczeniu się".
 • W dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Supraślu odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje". W spotkaniu naukowym uczestniczyli profesorowie, doktorzy i magistrzy z wielu ośrodków naukowych w całej Polsce, jak również zaproszeni goście z zagranicznych uczelni z Włoch, Słowacji i Białorusi.

4 marca 2009 roku odbył się drugi koncert z cyklu "Muzyczne Wyspy" w wykonaniu Kameralnej Orkiestry NWSP w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

 • Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Psychopedagogiczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • 25 marca 2009 roku odbył się trzeci koncert z cyklu "Muzyczne Wyspy" w wykonaniu Kameralnej Orkiestry NWSP w Auli Magna Pałacu Branickich. Podczas koncertu odbyła się kwesta na rzecz hospicjum dla dzieci nieuleczalnie chorych w Otwocku. Dzięki hojności darczyńców na rzecz fundacji udało się zebrać prawie 10 tys. zł
 • Uczelnia wzięła czynny udział w VII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach Festiwalu 23 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie pod hasłem "Z kryminalistyką na Ty". Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom zadań kryminalistyki, a także jej wykorzystywanie w procesie karnym. W ramach zajęć zaprezentowano środki do ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych, ślady mechanoskopijne, a także metody ujawniania zabezpieczeń (znaków utajonych) na dokumentach wartościowych. 24 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie pod hasłem "Psychologia płci". W ramach wykładu prezentowane były psychoseksualne różnice między kobietami i mężczyznami w poszczególnych okresach rozwojowych.
 • 28 kwietnia 2009 roku studenci pierwszego roku NWSP zorganizowali Studencką Konferencję Naukową pod hasłem "Przemiany współczesnej edukacji". Otwarcia konferencji dokonała Dziekan dr Agata Popławska. Studenci poruszali zagadnienia edukacyjne w następujących obszarach: edukacja w czasie zmiany, rola nauczyciela w edukacji, edukacja a kultura, wybrane problemy kultury, młodzież a kultura. Dodatkową atrakcją był pokaz tańca przygotowany przez grupę taneczną "Szersza Akcja Crew".
 • W dniach 1-3 czerwca 2009 roku w Białowieży odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Drogi i bezdroża współczesnej edukacji. Realia, priorytety i prognozy edukacyjne przełomu wieków 1989-2009". W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi, reprezentujący 26 uczelni państwowych i niepaństwowych z całej Polski i 5 uniwersytetów z zagranicy (Norwegii, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi). Swoją obecnością zaszczycili organizatorów przedstawiciele najwyższych gremiów edukacyjnych w Polsce: KNP PAN, CKK, IBE, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów i Katedr. Osoby te swoim autorytetem oraz pozycją naukową potwierdziły rangę podjętej debaty o przemianach w edukacji.
 • W dniach 23-24 czerwca 2009 roku studenci NWSP byli uczestnikami Obozu Sportowego organizowanego przez Uczelnię w Nowej Woli. Studenci mieli możliwość zapoznania się z różnego rodzaju bronią oraz doskonalenia swoich umiejętności w strzelaniu. Obóz miał również na celu integrację społeczności studenckiej NWSP.
 • Uczelnia zakupiła nowy budynek przy ul. Hetmańskiej 8 w Białymstoku. Od października 2009 roku zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w budynku Uczelni na Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Hetmańskiej.
 • 1 października 2009 roku Senat Uczelni powołał Katedrę Psychologii.
 • 27 października 2009 roku odbył się Wielki Finał Akademickich Drużynowych Mistrzostw w Bowlingu. Reprezentacja NWSP w składzie: Karolina Juszkiewicz, Anna Szczerba, Justyna Brzezińska i Paweł Wysocki zajęła III miejsce w eliminacjach.
 • Od 26 listopada 2009 roku ruszyła działalność Koła Wolontariuszy. Zamierzonym celem wolontariatu jest niesienie wszelkiej pomocy osobom potrzebującym oraz organizowanie imprez charytatywnych.

Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych finansowane przez Unię Europejską.

 • Absolwent Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Mariusz Wiszniewski został laureatem III nagrody w IV Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.
 • W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studenci NWSP mają możliwość podjęcia nauki w Szkocji na uniwersytecie w Dundee (University of Abertay Dundee). Studiując cały rok student ma możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów na zagranicznej uczelni w stopniu Bachelors i Bachelors with Honours (odpowiednik polskiego licencjatu).
 • 25 lutego 2010 roku NWSP gościła w Bielsku Podlaskim (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski) w ramach VIII Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem "Uczelnie w Powiecie 2010".
 • 3 marca 2010 roku w III LO w Łomży odbyły się "X Targi Uczelniane. Giełda Pomysłów Na Życie". Wśród prezentowanych uczelni można było zapoznać się z ofertą NWSP.
 • 18 marca NWSP uczestniczyła w "IV Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy" w Ostrołęce.
 • 14 kwietnia 2010 roku Uczelnia uczestniczyła w Dniach Otwartych w XI LO Dla Uczelni Wyższych oraz Instytucji Rynku Pracy pod hasłem "Dni edukacji i kariery".
 • W NWSP powstaje nowy kierunek studiów pierwszego stopnia (licencjackich): "Bezpieczeństwo wewnętrzne". Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 15 kwietnia przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • NWSP wzięła czynny udział w VIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczelnia 22 maja zorganizowała następujące spotkania festiwalowe: "Typowe psychologiczne problemy pacjentów teraz i dawniej w oparciu o współczesne szkoły psychoterapeutyczne" prowadzone przez dra Marka Jasińskiego, "Profesjonalna autoprezentacja" prowadzona przez dr Katarzynę Klimkowską, "Siły zbrojne – czas profesjonalistów" prowadzone przez mgr Stanisława Wandałowicza oraz "Z kryminalistyką na TY" prowadzone przez mgr Eugeniusza Ostaszewskiego.
 • W dniach 26-28 maja 2010 roku w Augustowie odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychospołeczne uwarunkowania, jakości życia. Rodzina – szkoła – praca. Zagrożenia – profilaktyka – terapia".
 • Uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o Podyplomowe studia pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych finansowane przez Unię Europejską.
 • W NWSP powstaje nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich: "Psychologia". Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 5 sierpnia 2010 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 29 sierpnia 2010 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w kampanii promocyjnej województwa podlaskiego „Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać”.
 • NWSP jako jeden z współorganizatorów uczestniczyła w dniach 5-8 sierpnia 2010 roku w Ełku w największych zawodach balonowych w Europie Wschodniej - III Mazurskich Międzynarodowych Zawodach Balonowych o Puchar Prezydenta Ełku.
 • 22 października 2010 roku w Warszawie odbyła się promocja książki autora ks. dr Kazimierza Pierzchały „Zagubiony dar wolności” wydanej przez Wydawnictwo NWSP.

W NWSP powstaje nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackich): "Praca socjalna". Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 20 lipca 2011 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Od 15 lutego do 31 grudnia 2011 r. w NWSP realizowany jest projekt "Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku", objęty w grudniu 2010 roku honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Są to bezpłatne wykłady dla młodzieży szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół prowadzone przez wykładowców NWSP.
 • 1 marca 2011 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku została członkiem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY - towarzystwa naukowego prowadzącego badania i popularyzującego nauki o bezpieczeństwie, którego celem jest edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.
 • 30 marca 2011 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. zw. dr hab. Edward Ozorowski wygłosił w NWSP wykład okolicznościowy na temat "Natura - Kultura - Łaska".
 • 7 kwietnia 2011 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej gościł dr Adem Şahin, profesor Uniwersytetu Selçuk w Konya (Turcja). Wygłosił wykład pt. „Religijność a pojęcie „Ja” wśród dojrzewającej młodzieży”.
 • Uczelnia wzięła czynny udział w IX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach Festiwalu 11 maja 2011 roku odbyły się trzy spotkania prowadzone przez wykładowców NWSP „Warsztat skutecznego porozumiewania się”, „Zabawy w trosce o dobry klimat w grupie” , „Rozprawa sądowa”.
 • 17 maja 2011 roku NWSP odwiedziła pani Sinem Dogruer, koordynator programu ERASMUS z partnerskiej uczelni Trakya University w Edirne (Turcja). Wizyta wynikała z podpisanej umowy bilateralnej między Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku a Uniwersytetem Trakya, dotyczącej współpracy i realizacji zadań programu ERASMUS w latach 2011 -2013.
 • 20 maja 2011 roku odbyło się zorganizowane przez NWSP Seminarium Naukowe "Edukacja – nauczyciel – uczeń w zmieniającym się społeczeństwie".
 • W roku akademickim 2011/2012 Uczelnia poszerzyła swoja ofertę edukacyjną o kolejne kierunki studiów podyplomowych: Psychologia biznesu i zarządzania, Zarządzanie kryzysowe, Negocjacje i mediacje, Doradztwo personalne, Resocjalizacja, Wychowanie do życia w rodzinie, Oligofrenopedagogika.
 • W NWSP powstaje nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackich): "Praca socjalna". Uprawnienia nadane zostały decyzją z dnia 20 lipca 2011 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • W dniu 21 listopada 2011 roku odbył się wykład w ramach autorskiego projektu Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku „Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku". Wykład „Od czego zależą nasze osiągnięcia? O czynnikach, o których rzadko myślimy...” poprowadziła prof. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska, profesor paryskiej Sorbony i wykładowca w NWSP w Białymstoku.
 • 17 grudnia 2011 roku studenci NWSP z kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne w dniu roku wzięli udział w Uniwersjadzie Podlaskiej w strzelectwie sportowym i zajęli II miejsce KPN 20, zdobywając puchar.

Powstała Orkiestra Kameralna NWSP.

 • W lutym 2012 roku przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku reprezentowali Uczelnię na X Prezentacji Edukacyjno–Doradczej „Uczelnie w Powiecie”. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku odebrała dyplom i statuetkę za najciekawszą ofertę edukacyjną.
 • W marcu 2012 roku zakończyła się realizacja projektu „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. W ramach projektu Uczelnia przeprowadziła trzysemestralne studia podyplomowe dla stu osób.
 • W dniu 29 marca 2012 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe „W trosce o współczesną rodzinę.” Seminarium zorganizowała Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Seminarium wziął udział Abp. Prof. dr hab. Edward Ozorowski, pracownicy naukowi ze Słowacji, Białorusi oraz liczna kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
 • W czerwcu 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w X. Festiwalu Nauki i Sztuki organizując trzy imprezy festiwalowe. Od 18 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku trwał zorganizowany przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Ogólnopolski Konkurs "Jak kochać dziecko".
 • W dniach 23-24 kwietnia 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku gościła w swoich progach dwóch profesorów z Trakya University w Edirne w Turcji. Prof. Kemalettin Kuzucui i prof. Veysi Akin przyjechali w ramach programu LLP Erasmus z wykładami dla studentów pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. 21 maja 2012 roku w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie studentów z ekspertami Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji.
 • 17 czerwca 2012 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w Dniu Akademickim, który podsumowywał X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Od 1 do 4 lipca 2012 roku podczas międzynarodowej konferencji psychologii społecznej Colloque International de Psychologie Sociale w Porto (Portugalia) prezentowane były wyniki pierwszego etapu badań autorskiego programu dr Joanny Nawrockiej i dr Agnieszki Iłendo-Milewskiej. Zespół badawczy, powołany od listopada 2011 roku, kierowany był przez pracownika NWSP prof. Ewę Drozdę-Senkowską.
 • 14 maja 2012 roku odbyła się uroczysta inauguracja Ogólnopolskiego Konkursu „Jak kochać dziecko” organizowanego w ramach obchodów Roku Korczakowskiego. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięła Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska sprawująca honorowy patronat nad konkursem.
 • 1 października 2012 roku Senat Uczelni powołał Wydział Nauk Społecznych.
 • W roku akademickim 2012/2013 Uczelnia poszerzyła swoja ofertę edukacyjną o kolejny kierunek studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • 23 listopada 2012 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w Gali Erasmusa, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

5 marca 2013 roku przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odebrali nagrodę za najbogatszą ofertę edukacyjną na targach edukacyjno–doradczych „Uczelnie w powiecie”.

 • 13 maja 2013 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyły się imprezy w ramach XI. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • 24 maja 2013 roku Katedra Pedagogiki i Katedra Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku zorganizowały Konferencję naukową na temat „Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne".
 • Dnia 16 grudnia 2013 roku w siedzibie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku a Niepaństwową Wyższą Szkoła Pedagogiczną i Podlaskim Centrum Naukowo-Badawczym.

Dnia 5 grudnia 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się debata społeczna, w ramach projektu „(nie)Tolerancja”. Działania podjęte są we współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Debatę prowadziła dr Agnieszka Iłendo-Milewska wraz z mgr Izabelą Kaczyńską oraz podkom. Bogusławą Łukszą.

 • dniu 23 maja 2014 roku Katedra Pedagogiki, Katedra Psychologii i Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Konferencji Naukowej pod hasłem „Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników prowadzonych badań, analiz, studiów na temat przestrzeni życia współczesnego człowieka w kontekście jej wielowymiarowości, zmienności, nowych szans, możliwości.
 • W dniu 13 grudnia 2014 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się uroczystość związana z przyznaniem Naszemu Wykładowcy – prof. Ewie Drozda-Senkowskiej Orderu Legii Honorowej, za szczególne osiągnięcia naukowe, przyznanego przez Prezydenta Republiki Francji François Hollande.

W dniu 29 maja 2015 roku Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Seminarium Pedagogicznego pod hasłem "Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej".

17 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości związane z 20-leciem działalności NWSP, w której wzięli udział licznie zgromadzeni wykładowcy, pracownicy administracji, studenci oraz zaproszeni goście.

Dnia 11 grudnia 2016 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe Patologie społeczne, jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizatorami seminarium byli studenci III roku Pedagogiki (resocjalizacja 2014-2017) a opiekę merytoryczną sprawowała Pani Doktor Grażyna Kędzierska.

1-2 lutego 2018 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) brała aktywny udział w Międzynarodowym Sympozjum ODKAZ PEDAGOGICKÝCH MYŠLIENOK MARIE MONTESSORI PRE SÚČASNÉ VZDELÁVANIE, organizowanym przez Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Podczas sympozjum wygłosiła w sesji plenarnej referat nt. Znalosť pedagogiky Marie Montessori a možnosť jeho využitia v poľských materských školách v názoroch študentov Predškolskej pedagogiky a Učiteľstva primárného vzdelávania v NWSP v Bialymstoku.

 • 20-22 kwietnia 2018 roku dr Ryszard Makarowski brał udział w 14th International Conference on Knowledge, Istanbul. Temat konferencji Economy and Management.
 • 23-27 kwietnia 2018 roku dr Ewa Romanowska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii prowadziła między innymi wykłady dla studentów i pracowników Wydziału Edukacyjnego. Udział w programie umożliwił wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych.
 • 27 kwietnia 2018 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) brała udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ostrawie z cyklu NAUCZYCIEL I UCZEŃ W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ – KONTEKSTY ZMIAN. Tematyka obejmowała Nauczyciela i ucznia w ponowoczesności – wartości, cele i strategie pedagogiczne. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Ostrawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Republice Czeskiej, zaś współorganizatorem Akademia Techniczno - Humanistyczna Wydział Humanistyczno – Społeczny, Katedra Pedagogiki w Bielsko – Białej.
 • 30 kwietnia - 4 maja 2018 dr Małgorzata Jagodzińska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii prowadziła między innymi zajęcia dydaktyczne dla studentów pedagogiki dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu wczesnoszkolnym, wykorzystania edukacji poza formalnej w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych oraz w klasach I-III, a także z zakresu metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych.
 • 10-11 maja 2018 roku w Majątku Howieny odbył się I Kongres Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku pt. Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń zorganizowany przez Wydział Nauk Społecznych NWSP. Celem Kongresu była ocena zagrożeń i wyzwań współczesności determinujących jakość życia i bezpieczeństwo człowieka, wymiana osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz dyskusja i prezentacja dorobku naukowego badaczy i teoretyków z uczelni i jednostek pozaakademickich z kraju i zagranicy. Podczas obrad plenarnych wysłuchano 32 referatów. Zagadnienia przedstawiano w wielu różnych aspektach – pedagogicznym, psychologicznym, prawnym, filozoficznym, a także z punktu widzenia nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.
 • 17-20 maja 2018 roku dr Marek Jasiński brał udział w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć, pamięci Elizabeth Kubler-Ross, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wygłosił wykład pt. Eros i Tanatos, nieustanna walka dwóch popędów. Psychologiczne implikacje zwycięstwa popędu śmierci.
 • 6 czerwca 2018 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Kurier Poranny Białystok byli organizatorami gali z okazji podsumowania konkursu PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Nauczyciele z województwa podlaskiego zostali nagrodzeni za zaangażowanie, poświęcenie i pracę z przedszkolakami. Wyróżnieni zostali najbardziej cenieni i lubiani pedagodzy oraz przyjazne dzieciom placówki. Uroczystość zamknęło wystąpienie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku dr Agaty Jacewicz pt. Edukacja przedszkolna w dobie wyzwań i zagrożeń.
 • 30-31 sierpnia 2018 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska brała udział w International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) zorganizowanej przez Social Scence & Humanities Research Association (SSHRA) w Barcelonie.
 • 18-19 października 2018 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, dr Marek Jasiński wygłosił referat pt. Lęk przed sukcesem jako istotna bariera psychologiczna w rozwoju osobistym i jakości relacji interpersonalnych. Pełnił rolę Przewodniczącego Sesji Bliskie relacje – wobec wyzwań ról płciowych.
 • 15-16 listopada 2018 roku odbyła się I Naukowa Konferencja: Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia w Skarżysku-Kamiennej. Zorganizowana została przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem pracowników nauki z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Wśród grona zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, którzy wygłosili wykłady. Dr hab. Małgorzata Jagodzińska omówiła Profilaktyka zachowań ryzykownych, dr Zbigniew Siemak oraz dr Wiesław Smolski Zagrożenia przestępczością internetową, dr Grażyna Kędzierska rozważała kwestie Identyfikacji biometrycznej w zapobieganiu przestępczości, a dr Anna Strumińska-Doktór poruszyła problematykę Orientacji wartościująco-normatywnych osób przebywających w zakładzie poprawczym.
 • 21 listopada 2018 roku w Warszawie dr Hanna Hamer brała udział w konferencji Stowarzyszenia TWOJA SPRAWA pt. Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • 24 listopada 2018 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna podpisała porozumienie z Komenda Wojewódzką Policji i Strażą Miejską w Białymstoku w zakresie zrealizowania projektu Wspólna Idea doskonalenia umiejętności w działaniu na rzecz bezpieczeństwa Podlasia.

W roku 2018 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało:

 • książkę autorstwa dr Andrzeja J. Pulińskiego Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947-1956,
 • dwa numery 1(9)2018 oraz 2(10)2018 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 79.52 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

11 stycznia 2019 roku dr Hanna Hamer brała udział w konferencji Lęk przed „obcymi” i wrogość wobec nich zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji (IPWC).

 • 3-7 lutego 2019 roku dr Agnieszka Iłendo- Milewska brała udział w International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), Lizbona. Prezentacja pt.: Three ways to improve the self-regulation among middle school students.
 • 31 marca - 5 kwietnia 2019 roku dr Agata Jacewicz (Dziekan NWSP w Białymstoku) i dr Agnieszka Iłendo- Milewska (Kierownik Katedry Psychologii) uczestniczyły w wyjeździe w ramach programu Erasmus plus. Na Pan - European University w Bratysławie prowadziły wykłady z zakresu pedagogiki i psychologii ze słowackimi studentami. Pobyt na uczelni umożliwił między innymi poznanie historii uniwersytetu, jego infrastruktury. Spotkania oraz dyskusje z władzami uczelni, z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi sprzyjały wymianie informacji na temat kształcenia nauczycieli i psychologów, ale przede wszystkim zapoczątkowały nawiązanie międzyuczelnianej współpracy.
 • 6-10 maja 2019 roku dr Ewa Romanowska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu LLP-Erasmus plus. Na Kilis 7 Aralik University prowadziła wykłady z tureckimi studentami i pracownikami Wydziału Edukacyjnego. Ponadto podczas pobytu w Kilis odbyło się szereg spotkań z pracownikami biura do spraw kontaktów międzynarodowych, z władzami uczelni, pracownikami naukowymi. Ważną częścią realizowanego programu były spotkania w ośrodkach edukacyjnych prowadzonych na terenie miasta Kilis przez różne organizacje społeczne w celu umożliwienia zdobycia kwalifikacji zawodowych uchodźcom z Syrii oraz lokalnej społeczności tureckiej borykającej się z problemami bezrobocia i ubóstwa.
 • 8-10 maja 2019 roku w Rajgrodzie w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Knieja” odbył się II Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Pierwsze obrady plenarne odbyły się pod hasłem Stulecie powołania i funkcjonowania Policji w Polsce, której towarzyszyła wystawa Materiały źródłowe dotyczące funkcjonowania i działalności Policji Państwowej przygotowana przez dra Zbigniewa Siemaka. Podczas Kongresu omawiane były zagadnienia psychologii, kwestie pracy pedagogicznej oraz problemy nauk o bezpieczeństwie.
 • 23-26 maja 2019 roku dr Marek Jasiński brał udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć, pamięci Elizabeth Kubler-Ross, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpił z wykładami pt. Pisarze i poeci w szponach samobójstwa oraz Zasady komunikacji z pacjentem uzależnionym i jego rodziną.
 • 26-28 czerwca 2019 roku dr Grażyna Kędzierska wzięła udział w X Jubileuszowym Zjeździe Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, który został zorganizowany z okazji 50-lecia Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 29-30 sierpnia 2019 dr Agnieszka Iłendo- Milewska brała udział w XVIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) na University of Washington – Rome Center (UWRC), Italy. Temat konferencji Three ways to improve the self-regulation.
 • 8-11 września 2019 roku Pracownicy Katery Pedagogiki w Białymstoku brali aktywny udział w X Augustowskim Spotkaniu Naukowym EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE (prezentacje – polemiki – propozycje). Blisko 100 naukowców z ośrodków naukowych z całej Polski dyskutowało o przemianach w edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed szkolnictwem. Organizatorem X, jubileuszowej konferencji był Zakład Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Wydział Nauk o Edukacji od 1 października 2019r.) Uniwersytetu w Białymstoku. W programie konferencji zaplanowano także uroczystą sesję plenarną poświęconą jubileuszowi 90. urodzin profesora Jerzego Niemca - inicjatora, twórcy i honorowego gościa Augustowskich Spotkań Naukowych, ale także niezapomnianego, wieloletniego profesora naszej Uczelni.
 • 1 października 2019 roku ponad 40. osobowa grupa studentów rozpoczęła 5-letnie studia magisterskie na nowo otwartym kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • W październiku 2019 roku dr Agnieszka Iłendo- Milewska otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • 6 grudnia 2019 roku w białostockich Spodkach odbyła się charytatywna aukcja obrazów Podlaskie inspiracje. Nasza Uczelnia aktywnie włączyła się w niesienie pomocy finansowej Fundacji „Pomóż Im” działającej na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
 • 10-11 grudnia 2019 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska brała udział w XXIV International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP), Dubai. Temat konferencji What is necessary to effectively teach self- regulation to students? Defining the self-regulation in cultural context.
 • W grudniu 2019 roku dobiegła końca 5-letnia współpraca naukowa pomiędzy Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku (PL) i Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina (RB). Współpraca w latach 2015- 2019 obejmowała między innymi prowadzenie badań, udział w konferencjach, sympozjach pracowników naukowych z Katedry Pedagogiki i Katedry Psychologii obu uczelni oraz webinariach z udziałem studentów. Pokłosiem współpracy były liczne publikacje w czasopismach naukowych (Zagadnienia Społeczne, Веснік Брэсцкагo ўніверсітэта) i pracach monograficznych.
 • W roku 2019 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało dwa numery 1(11)2019 oraz 2(12)2019 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 77.14 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

2-6 marca 2020 roku dr Agata Jacewicz (Kierownik Katedry Pedagogiki) i dr Agnieszka Iłendo-Milewska (Kierownik Katedry Psychologii) uczestniczyły w wyjeździe w ramach programu LLP-Erasmus plus. Na Klaipeda State University of Applied Sciences prowadziły wykłady z litewskimi studentami, w których także uczestniczyli pracownicy naukowi i dydaktyczni. Szczególnie cenna była wymiana doświadczeń dotycząca kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i zaprezentowanie pracowni znajdujących się na terenie uczelni. Realizacja programu przyczyniła się do zapoczątkowania naukowej współpracy.

 • 13 marca 2020 roku wprowadzony został stan epidemiczny w Polsce. Nastąpiło zawieszenie działalności edukacyjnej w całym kraju. Sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni załatwiać należało za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy administracji przeszli na tryb pracy zdalnej. Na Uczelni prowadzone były dyżury.
 • 13-15 maja 2020 roku w Augustowie miał odbyć się III Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Z powodu stanu epidemicznego wywołanego pandemią COVID-19 został odwołany.
 • 10-11 czerwca 2020 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w 11th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), Paryż. Temat konferencji Neuroscientific evidence regarding self-regulation and its failures.
 • 3 lipca 2020 roku rozpoczęły się obrony prac dyplomowych studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Egzaminy odbywały się w sposób tradycyjny z zachowaniem reżimu sanitarnego. Studenci wchodzili pod salę pojedynczo, a przed wejściem mierzona była im temperatura ciała. Wypełniali również ankietę dotyczącą COVID-19.
 • 10-11 września 2020 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w XVIIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP) w Atenach. Tematem konferencji było What is Necessary to Effectively Teach Self-Regulation to Students? Konferencja zorganizowana została przez Social Science & Humanisties Research Association.
 • 10 października 2020 roku rozpoczęły się zajęcia dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Uroczysta Inauguracja została odwołana ze względów na stan epidemiczny w kraju.
 • 17 października 2020 roku Uczelnia przeszła na kształcenie w trybie zdalnym. Wykłady umieszczane były na platformie edukacyjnej NWSP, a ćwiczenia były prowadzone na platformie Microsoft Teams, w czasie rzeczywistym zgodnym z rozkładem zajęć. Pełnomocnikiem ds. zdalnego nauczania został dr Wiesław Smolski.
 • 16-29 listopada 2020 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra MNiSW z 16 X 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. Ustaw z 6 XI 2020 r. poz. 1972, zostało wydane Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, w którym Rektor Uczelni poinformował o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Uczelni w okresie od 16 – 29 XI 2020 roku. Pracownicy administracji i biblioteki częściowo zostali kierowani na pracę zdalną. Studenci obsługiwani byli od poniedziałku do piątku drogą e-mailową lub telefonicznie.
 • 9-29 listopada 2020 roku w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. poz. 1972, stanowiącym: „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […] polegające na zakazie udostępniania zbiorów” wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Zamówienia można było składać jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Biblioteka czynna była we wtorki i czwartki.
 • W roku 2020 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wydało:

  • kksiążkę Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, pod redakcją dr Małgorzaty Jagodzińskiej,
  • dwa numery 1(13)2020 oraz 2(14)2020 czasopisma Zagadnienia Społeczne, za które otrzymało ocenę 72.99 pkt w Index Copernicus International Jurnal Master List.

19 marca 2021 roku dr Andrzej J. Puliński udzielił wywiadu dla portalu historycznego Histmag. org. Rozmowę przeprowadziła redaktor naczelna dr M. Mikrut-Majeranek. Wywiad nt. Powojenna działalność konspiracyjna polskiej młodzieży to fenomen społeczny jest dostępny na stronie https://histmag.org/Powojenna-dzialalnosc-konspiracyjna-polskiej-mlodziezy-to-fenomen-spoleczny-22132.

 • W kwietniu członkowie Katedry Psychologii, pod opieką Prof. zw. dr hab. Ewy Drozdy-Senkowskiej, zaczęli pracę nad projektem naukowym pt. Regulacyjna rola wspomnień autobiograficznych z pandemii COVID-19. Opracowali kwestionariusz służący do przeprowadzenia badań naukowych na temat osobistych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.
 • Opracowany kwestionariusz składa się z pięciu części:

  • część I zawiera pytania oraz prośbę o opis najbardziej znaczącego doświadczenia osobistego,
  • część II zawiera serię pytań o reakcje, myśli i odczucia z punktu widzenia tzw. JA realnego,
  • część III zawiera pytania o różne funkcje tego najbardziej znaczącego doświadczenia,
  • część IV składa się z pytań dotyczących ogólnej oceny afektywnej i ogólnej oceny wyrazistości tego doświadczenia,
  • część V zawiera klasyczne pytania o charakterystyki demograficzno–społeczno-ekonomiczne badanych.
 • 04 - 05 czerwca 2021 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w 9th International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), Paryż. Temat konferencji Neuroscience evidence regarding self-regulation and its failures. Konferencja zorganizowana była przez Eurasia Research and Healthcare & Biological Sciences Research Association.
 • 30 czerwca 2021 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Katedra Pedagogiki) wraz z Fundacją OKNO NA WSCHÓD zakończyła realizację dwóch projektów Z nauką na TY oraz TAK dla edukacji. Projekty (01.07.2019r. – 30.06.2021r.) były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 • 21 września 2021 roku dr Agnieszka Iłendo-Milewska wzięła udział w konferencji pt. Studies-Business-Society: Present and Future Insight., która zorganizowana była przez Klaipeda State University of Applied Sciences Business Faculty.
 • 27 września 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki decyzją DSW-WNN.8014.179.2021.4.MG.2021 udzieliło pozwolenia Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.
 • We wrześniu 2021 roku z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Uczelni ukazała się Księga jubileuszowa. 25 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, pod redakcją dr Grażyny Kędzierskiej. W części pierwszej opisana jest bogata historia Uczelni, która została udokumentowana wieloma fotografiami. Drugą część stanowią artykuły o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 • 11 października 2021 roku miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia. Przemówienia wygłosili Rektor dr Marek Jasiński oraz Prorektor dr Łukasz Twarowski, pod wodzą których nastąpiło uroczyste ślubowanie przedstawicielek studentów. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Z uwagi na trwającą nadal sytuacją epidemiczną, inauguracja odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 • Jesienią działalność rozpoczęły dwa studenckie koła naukowe. Opiekunami Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy są dr Ewa Romanowska i dr Beata Krzesińska- Żach, zaś Studenckie Koło Naukowe Miłośników Wczesnej Edukacji prowadzą mgr Wiesława Chrabąszcz i mgr Marta Mazur.
 • 18 października 2021 roku dr Magdalena Najda podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dziecko pokrzywdzone przestępstwem wygłosiła referat pt. Emocje na sali rozpraw.
 • 23-24 listopada 2021 roku dr Grażyna Kędzierska oraz dr Zbigniew Siemak wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, zorganizowanej online przez Akademię Pomorską w Słupsku.
 • 25 listopada 2021 roku dr Grażyna Kędzierska oraz dr Zbigniew Siemak wzięli udział w wykładzie eksperckim prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewskiego pt. Przestępczość zorganizowana w latach 80-tych i na początku lat 90-tych z perspektywy nauk kryminologicznych, zorganizowanym online przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • W roku 2021 Biblioteka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wzbogaciła się o 219 pozycji z dziedziny administracji, marketingu, kryminalistyki oraz psychologii. Zostały zaprenumerowane dwa nowe czasopisma: Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Publicznego.