W dniach 26-28 maja 2010 r. w Augustowie
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia
Rodzina – Szkoła – Praca
Zagrożenia – Profilaktyka – Terapia"

Białystok/Augustów 2010 r.

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej było:

  • ukazanie i uświadomienie zagrożeń jakości życia w obszarze: rodzinnym, szkolnym, w środowisku pracy
  • wskazanie na rolę: profilaktyki w środowisku rodzinnym, szkolnym gdzie dużą rolę odgrywają wychowawcy i nauczyciele, miejscu pracy; terapii i wsparcia społecznego jakości życia – uzależnienia  od różnych czynników: alkoholu, narkotyków, papierosów, cyberprzestrzeni - Internetu

Powyższe tematy stanowiły inspirację do wzięcia udziału w naukowej debacie, na którą zaproszeni zostali psychologowie, pedagodzy, rodzice, nauczyciele, lekarze oraz duchowni i młodzież.

Konferencja odbyła się w Hotelu Warszawa w Augustowie.