W dniu 25 marca 2000 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Konferencja Naukowa
"Wdrożenie reformy oświaty edukacja i społeczeństwo
XXI wieku"

Białystok 2000 r.

Celem Konferencji Naukowej było:

  • rozważanie na temat reformy edukacji narodowej

Kulturalną atrakcją był koncert kwartetu smyczkowego Prof. zw. dr hab. Artura Miliana. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było wręczenie studentom NWSP pierwszych dyplomów ukończenia wyższych studiów zawodowych, jak również świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Nauczania Blokowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Rektorzy białostockich szkół wyższych, dyrektorzy podlaskich szkół podstawowych, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku Województwa Podlaskiego, Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Posłowie AWS, Dowódca Jednostki Wojskowej Białegostoku.

Program Konferencji Naukowej