W dniu 10 maja 2005 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez

Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Dobro dziecka w rodzinie"

Białystok 2005 r.
 

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej było:

  • wymiana poglądów na temat kondycji współczesnej rodziny, rozpatrywanej w aspekcie jej działań na rzecz ogólnego dobra i rozwoju dziecka
  • problematyka związana z szeroko pojmowanym funkcjonowaniem rodziny, warunkami pełnienia podstawowych funkcji, w szczególności funkcji realizowanych wobec dziecka
  • dyskusja na temat koncepcji dotyczących sposobów udzielania rodzinie różnorodnego wsparcia przez instytucje, organizacje, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i grupy wyznaniowe

Udział w tym seminarium naukowym wzięli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej