W dniu 20 maja 2011 roku odbyło się zorganizowane
przez
Wydział Nauk o Wychowaniu
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku

Seminarium Naukowe
"Edukacja – nauczyciel – uczeń w zmieniającym się społeczeństwie"

Celem seminarium było:

  • Podjęcie refleksji dotyczącej wyzwań edukacyjnych wynikających z przemian społecznych

  • Uświadomienie zagrożeń, które stają się wyznacznikiem zmian edukacyjnych

  • Określenie wymiarów profesjonalizmu nauczyciela w zmieniającym się społeczeństwie

  • Charakterystyka sytuacji ucznia w przestrzeni edukacyjnej i w rzeczywistości społecznej

  • Podjęcie próby określenia niektórych aktualnie priorytetowych obszarów badawczych pedagogiki.

Cele Seminarium Naukowego stanowiły inspirację do wzięcia udziału w debacie akademickiej.

Program Seminarium Naukowego

Wskazówki dla Autorów dotyczące redagowania tekstów

Galeria