Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizował
w dniach 12-14 września 2011 r.


Międzynarodową Konferencję Naukową
"Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy i powiatu.
Teoria i praktyka"

W dniach 12-14 września 2011 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem Zarządzanie Kryzysowe na poziomie gminy i powiatu. Teoria i praktyka. W konferencji uczestniczyło wielu naukowców z różnych ośrodków akademickich z Polski i zagranicy. Gościliśmy również przedstawicieli władz Miasta Białegostoku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

Celem konferencji było:

  • poznanie problemów i dyskusja o aktualnych uwarunkowaniach prawnych i edukacyjnych oraz etycznych, filozoficznych i psychologicznych tworzących często w społecznościach lokalnych różne bariery i przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu zarządzania kryzysowego.

  • uzyskanie materiałów i opinii do ewentualnego wypracowania modelu postępowania w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminy, powiatu w stanie klęski żywiołowej.

Szanowni Państwo!
Istniej możliwość, po wcześniejszej recenzji, opublikowania artykułu bez udziału
w konferencji. Koszt publikacji 150 zł. Czekamy na Państwa publikacje.

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP