W dniu 11 października 2006 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku przy współpracy
Towarzystwa Wiedzy Obronnej
i Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych

Konferecja Naukowa "Edukacja obronna społeczeństwa"

Białystok 2006 r.

Celem Konferencji Naukowej było:

  • identyfikacja współczesnych i perspektywicznych wyzwań dla edukacji obronnej, określenie właściwości edukacji obronnej, określenie obszarów współpracy elementów systemu obronnego państwa w zakresie edukacji obronnej
  • poruszenie zasadniczych problemów: potrzeby edukacyjne społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń, prawne regulacje w zakresie edukacji obronnej w RP, współpraca w dziedzinie edukacji obronnej

W konferencji udział wzięli naukowcy prowadzący badania w zakresie edukacji obronnej, nauczyciele przysposobienia obronnego, członkowie organizacji pozarządowych, które działają w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa, żołnierze WP oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej.

Program Konferencji Naukowej

Komitet Naukowy i Organizacyjny