W dniu 25 maja 2002 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Konferencja Naukowa
"Reforma oświaty wobec wyzwań integracji europejskiej"

Białystok 2002 r.

Celem Konferencji Naukowej była:

  • dyskusja nad istotnymi przemianami zachodzącymi w reformującym się systemie oświaty

Swą obecnością zaszczycili wiceprezydenci miasta Białegostoku, starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którzy wygłosili referat „Wychowanie dzieci i młodzieży w XXI wieku”.

Program Konferencji Naukowej