W dniu 24 października 2007 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez

Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Postawy współczesnej młodzieży wobec kultury"

Białystok 2007 r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej było:

  • określenie form i zakresów współczesnych działań kulturotwórczych, ich efektywności i miejsca w życiu młodzieży
  • zdefiniowanie standardów kompetencji nauczyciela (animatora kultury) w realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży

Temat konferencji był wielowątkowy, bowiem podjęto różnorodny w swej treści problem kultury, jej współczesną kondycję i siłę oddziaływania, a także niekwestionowaną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele nauk z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, a także twórcy i animatorzy kultury oraz nauczyciele praktycy i młodzież.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Galeria zdjęć