W dniu 29 maja 2015 roku Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Seminarium Pedagogicznego pod hasłem

"Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej".

 

Cele seminarium przyczyniły się do debaty akademickiej oraz prezentacji analiz teoretycznych, komunikatów z badań i tzw.  dobrych praktyk.

Podejmowana tematy obejmowały następujące obszary:
•    Podjęcie refleksji dotyczącej wyzwań edukacyjnych wynikających z przemian społecznych
•    Poszukiwanie i opisanie utrudnień uniemożliwiających sprostanie wymaganiom współczesności
•    Podjęcie próby określenia wzoru człowieka/ucznia (wartości, cechy, kompetencje) umiejącego sprostać współczesnym wyzwaniom
•    Uświadomienie współczesnych wielorakich zagrożeń, które stają się wyznacznikiem zmian edukacyjnych i w obszarze bezpieczeństwa
•    Określenie wymiarów profesjonalizmu nauczyciela/wychowawcy w zmieniającej się przestrzeni społecznej
•    Charakterystyka sytuacji dziecka/ ucznia w przestrzeni edukacyjnej  i rzeczywistości społecznej

Gościliśmy na Seminarium pedagogicznym przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy: Uniwersytet w Ostrawie, Czechy, Państw. Uniwersytet im. Puszkina w Brześciu, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersytet Marii  Curie- Skłodowskiej w Lublinie.


Galeria zdjęć