W dniu 24 maja 2013 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się Konferencja naukowa pod hasłem:

Oblicza więzi społecznej - ujęcie interdyscyplinarne

Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki i Katedra Psychologii. Pracownicy obu Katedr pochylili się na bardzo ważnym problemem związanym z kształtowaniem więzi społecznych we współczesnym społeczeństwie. Analizowano zagadnienie nie tylko w aspekcie pedagogicznych i psychologicznym, ale również pojawiły się głosy socjologów i filozofów.

Galeria zdjęć