W dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Supraślu
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne.
Kategorie – realia – tendencje"

Supraśl 2008 r.

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej było:

  • podjęcie polemiki nad podmiotowością w edukacji w kontekście nauczyciela, ucznia oraz specyficznych potrzeb w tym obszarze
  • próba interdyscyplinarnego spojrzenia na podmiotowość i określenie jej znaczenia dla kreowania rzeczywistości edukacyjnej
  • definiowanie, doświadczanie, diagnozowanie podmiotowości w celu projektowania nowoczesnych rozstrzygnięć edukacyjnych

W spotkaniu naukowym uczestniczyli profesorowie, doktorzy i magistrzy z wielu ośrodków naukowych w całej Polsce, jak również zaproszeni goście z zagranicznych uczelni z Włoch, Słowacji i Białorusi.

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP

Komitet Naukowy i Organizacyjny 

Galeria zdjęć