Pracownicy

Pracownicy administracji

Poniżej znajdują się informacje kontaktowe do pracowników administracji Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Pracownicy administracji

Dyrektor ds. ekonomicznych: mgr Adam Jakoniuk

Rektorat

Kierownik Rektoratu: mgr Edyta Filipowicz

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Agnieszka Lejczyk

Kwestura

Samodzielny referent ds. socjalnych i kadr: mgr Krystyna Wołosiewicz

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Joanna Sobolewska

Dział Planowania

Samodzielny referent ds. studenckich: mgr Katarzyna Lewoc

Biblioteka

Bibliotekarz: Justyna Andrzejewska

Rekrutacja i promocja

Samodzielny referent ds. rekrutacji i promocji: mgr Paulina Luty