Władze

Rektor NWSP

Dr Marek Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, a od kilku lat wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Warszawie. Od 7 lat jest zatrudniony jako wykładowca w NWSP w Białymstoku. Posiada m.in. międzynarodowy certyfikat psychoanalityka, wydany przez IPA (International Psychoanalytical Academy) oraz certyfikat seksuologa klinicznego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień psychoanalizy i seksuologii, a w szczególności obejmują problematykę patologii więzi międzyludzkich, problemów tożsamości płciowej, psychoterapii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i artykułów w prasie fachowej. Uczestniczył w kilkuset audycjach radiowych i telewizyjnych, popularyzując wiedzę seksuologiczną i psychologiczną. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej dotyczącej zagadnień psychopatologii miłości, a w szczególności stworzenia modeli czynników prowadzących do osiągnięcia satysfakcji w związku i z drugiej strony powodujących jego rozpad i destrukcję.

Prorektor NWSP

Dr Łukasz Twarowski - doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Część studiów realizował w ramach stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację adwokacką zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Od 2012 r. pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Były wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Kryminologia. Uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa karnego oraz licznych szkoleń prawniczych. Jest autorem publikacji naukowych w prasie fachowej, monografiach i innych publikacjach.