Władze

Rektor NWSP

Dr Marek Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.


Ukończył Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Długoletni pracownik Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, następnie wieloletni wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Warszawie. Przez dwa lata kierował Oddziałem Nerwic Szpitala MSW w Otwocku/p Warszawą.

Posiada m.in. międzynarodowy certyfikat psychoanalityka wydany przez IPA (International Psychoanalytical Academy) oraz certyfikat psychologa klinicznego i seksuologa klinicznego. Od wielu lat aktywnie prowadzi praktykę kliniczną i dydaktyczną. Udziela wielu superwizji pracy psychologów, zarówno w systemie indywidualnym jak i grupowym. Jest autorem wielu publikacji i artykułów naukowych w prasie fachowej. Uczestniczył w kilkuset audycjach radiowych i telewizyjnych, popularyzując wiedzę seksuologiczną i psychologiczną. Od 2005 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w NWSP w Białymstoku (jako podstawowe miejsce pracy), a od 2010 roku pełni funkcję Rektora tej Uczelni.

Prorektor NWSP

Dr Łukasz Twarowski - doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Część studiów realizował w ramach stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację adwokacką zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Od 2012 r. pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Były wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Kryminologia. Uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa karnego oraz licznych szkoleń prawniczych. Jest autorem publikacji naukowych w prasie fachowej, monografiach i innych publikacjach.