WYDAWNICTWO NWSP

Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku powstało dnia 22 XII 2004 roku i otrzymało własne oznaczenie identyfikacyjne w ramach krajowego systemu ISBN.

  • Zamówienia należy składać na adres mail: wydawnictwo_NWSP@interia.pl
  • Koszty wysyłki naliczane są według cennika Poczty Polskiej
  • tel. (085) 742-01-99 wew. 18
  • Książki wydane przez Uczelnię można kupić także w Bibliotece NWSP