JAK USPRAWNIAĆ I UDOSKONALAĆ POLSKĄ SZKOŁĘ

ROMAN GAWRYCH

- z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Izdebskiej: 

(...) autor pracy, w wyniku analizy kolejnych zagadnień, formułuje interesujące i ważne dla współczesnej polskiej szkoły wnioski dotyczące udoskonalania i usprawniania jej funkcjonowania: organizacji, zarządzania, podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej w oświacie, kompetencji nauczycieli, nowatorstwa w ich pracy, sposobów motywowania nauczycieli do pracy, ale także źródeł trudności na jakie napotyka współczesna szkoła.

- z recenzji dr Janiny Uszyńskiej-Jarmoc:

(...) poza tym lektura tej publikacji zachęca Czytelnika do stawiania nowych pytań o obszary zaniedbań lub zaniechań w polskiej oświacie oraz możliwości jej naprawy. Praca ta może być wartościową pozycją szczególnie dla studentów pedagogiki i nauczycieli praktyków i może być punktem wyjścia do dyskusji na temat budowania nowej filozofii edukacji jako podstawy do budowania jej szczegółowej koncepcji. Problem ten jest w polskiej polityce oświatowej od lat bagatelizowany lub, co najwyżej, wyraża się we wspomnianym już tzw. „drobnym majsterkowaniu" przy tak złożonym i skomplikowanym mechanizmie, jakim jest system oświaty (...)