KASZMIR

ŁUKASZ JAWORSKI

Pogranicza kulturowe często stanowią punkty zapalne wielu konfliktów zarówno międzykulturowych, jak i miedzynarodowych. W przypadku Kaszmiru mamy do czynienia z politycznym podziałem regionu, który niegdyś charakteryzował się spójnością kulturową, a jego „fragmentacja” doprowadziła do tarć na obszarze relacji pomiędzy społecznością rdzennie muzułmańską, a w głównej mierze hinduskimi wojskami Indii. Jak zachowuje się społeczność lokalna na terenie objętym konfliktem? Czy i jaki ma on wpływ na zmiany społeczne i zwyczajowe? Jakie formy protestu prowadzone są przeciwko obejności wojsk indyjskich na terenie Kaszmiru? Odpowiedź na te pytania, uzupełniona fotoreportażem z badań przeprowadzonych w letniej stolicy prowincji Dżammu i Kaszmir, Srinagarze, stanowiła zakres badań socjologa, etnografa, fotografa Łukasza JAWORSKIEGO (...).

- ze wstępu Leszka Mariusza Jakoniuka

Dochód ze sprzedaży albumu zostanie przekazany na pomoc sierotom chorym na AIDS w Etiopii, miejscu gdzie zginął Łukasz/autor.