ZAGUBIONY DAR WOLNOŚCI: OSOBOWOŚĆ LUDZI UWIĘZIONYCH

KAZIMIERZ PIERZCHAŁA

(...) Książka ks. dra Kazimierza Pierzchały to interesujące studium psychologiczne oraz socjologiczne, dotyczące specyficznej bardzo społeczności, jaką stanowią pensjonariusze zakładów karnych, - krótko mówiąc – więźniowie. Można rzec, iż tworzą oni „świat” odległy od rzeczywistości innych ludzi (…). Autor, który sam jest pracownikiem więziennictwa, jako kapelan – analizuje przy pomocy ankiet społeczność więzienną; pochodzenie społeczne, wykształcenie, przedziały wiekowe, ilość pobytów w więzieniu, problemy z uzależnieniami. Bada zarówno kobiety jak i mężczyzn. Odrębny dział analiz stanowią te, które dotyczą odnoszenia się skazanych do świata wartości niematerialnych. Chodzi o stosunek do wiary, o modlitwę, uczestnictwo w praktykach religijnych. Okazuje się, że większość skazanych przyznaje się do religii katolickiej, wielu praktykuje poprzez udział w nabożeństwach, katechezach, postępowanie do sakramentów, modlitwę (…)

- z recenzji dra Andrzeja Proniewskiego