12 lutego, 2021

Uwaga Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Uwaga Studenci I roku studiów niestacjonarnych  II stopnia

kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  i

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo narodowe

w roku ak. 2020/2021  

Informujemy, że w związku z decyzją Rektora NWSP w Białymstoku o prowadzonym na Uczelni nauczaniu zdalnym

zapisy na seminarium dyplomowe do wybranych promotorów odbędą się telefonicznie


od dnia 15 lutego 2021 r.   do dnia 23 lutego 2021 r.

(o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń) 

(numer telefonu  85 742 01 99 wewn. 11, 12  w godz. 8.00 – 15.00)

Promotorzy na kierunku Pedagogika: dr Agata Jacewicz,  dr Beata Krzesińska-Żach

Promotorzy na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:  dr Lucja Ryńska,  dr Marek Strzoda

 

Uwaga: W przypadku nie zapisania się do promotora
w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonane odgórnie.