13 października, 2020

UWAGA STUDENCI- Zapisy na seminarium dyplomowe

Uwaga studenci IV roku studiów niestacjonarnych  kierunku Psychologia w roku ak. 2020/2021 oraz

studenci III roku kierunków Pedagogika (wszystkie specjalności) i Bezpieczeństwo wewnętrzne (wszystkie specjalności) w r.ak.2020/2021 – studia niestacjonarne I stopnia

Informujemy, że w związku z decyzją Rektora NWSP w Białymstoku o przejściu Uczelni na nauczanie zdalne
zapisy na seminarium dyplomowe do wybranych promotorów odbędą się telefonicznie
od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.

(o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń)

 

numer telefonu  85 742 01 99 wew. 11, 12  w godz. 7.30 – 15.30

 

Promotorzy na kierunku Psychologia: dr Marek Jasiński, prof. NWSP,  dr Marta Ruzik

Promotorzy na kierunku Pedagogika I stopnia: dr Agata Jacewicz, dr Andrzej Puliński, dr Ewa Romanowska

Promotorzy na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia: dr Grażyna Kędzierska, dr Zbigniew Siemak, dr Wiesław Smolski

 

Uwaga: W przypadku nie zapisania się do promotora
w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonane odgórnie.