25 lutego, 2021

Uwaga Studenci! Terminy poprawek!

Uwaga Studenci kierunku Psychologia rok I studia stacjonarne i niestacjonarne!

Poprawa z przedmiotu Komunikacja interpersonalna i społeczna prowadzona przez

Panią mgr Agata Głogowską odbędzie się 07.03.2021 r. godz. 10.10

na platformie Microsoft Teams (egzamin w formie ustnej).

 

 

Uwaga studenci kierunków: Psychologia i Bezpieczeństwo wewnętrzne!

Temat na zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Ogłoszenia.

 

 

Uwaga Studenci kierunku Psychologia rok III studia niestacjonarne!

Poprawa z przedmiotu Diagnoza psychologiczna prowadzonego przez

Panią dr Hannę Elżanowską odbędzie się 20.03.2021 r. godz. 16.00 (egzamin na edu.nwsp.pl).

Poprawa z przedmiotu Diagnoza inteligencji dorosłych i dzieci prowadzonego przez

Panią dr Hannę Elżanowską odbędzie się 20.03.2021 r. godz. 17.00 (egzamin na edu.nwsp.pl).