21 stycznia, 2022

Uwaga Studenci!

Uwaga Studenci!

Studenci, którzy dotychczas pobierali stypendium (stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) proszeni są o ponowne dostarczenie dwóch egzemplarzy aktualnie obowiązującego Oświadczenia (oświadczenie do pobrania) do Rektoratu w celu przedłużenia wypłaty stypendium do czerwca 2022.

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do 07.02.2022 r.