5 grudnia, 2019

V rok Psychologii: terminy zajęć treningu grupowego

Uwaga Studenci

V roku Psychologii studiów niestacjonarnych
specjalność Psychologia kliniczna

Ustalono dwa terminy zajęć z przedmiotu
„Trening grupowy w zakresie psychoterapii”:

I termin (grupa 14 osób) 02-06.03.2020 r. godz. 9.00-13.00
prowadzący dr Marek Jasiński, prof. NWSP i mgr Agata Głogowska.
Zajęcia w dniu 02.03.2020 r. od 10.00-14.00, w pozostałe dni od 9.00 do 13.00.

II termin (grupa 14 osób) 09-13.03.2020 r. godz. 14.00-18.00
prowadzący dr Adrian Waszkiewicz i mgr Justyna Sołowiej-Chmiel.

Zajęcia odbywać się będą w sali 300 (Aleja Jana Pawła II 91).

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wyboru terminu treningu i zapisanie się do grupy.
Zapisy osobiście w Rektoracie Uczelni.

Zapraszamy po odbiór kart egzaminacyjnych. Po uzyskaniu wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów.
Karty należy złożyć w Rektoracie Uczelni niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego wpisu.