19 września, 2022

WRZEŚNIOWA OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

W dniu 30 września 2022 r. odbędą się obrony prac dyplomowych na wszystkich kierunkach i formach studiów.

Termin sprawdzenia prac przez promotora w JSA upływa 10 września 2022 r.

Po dopuszczeniu do obrony należy złożyć w Rektoracie wszystkie dokumenty do 16 września 2022 r.

 

 

Plan obron prac dyplomowych:

data 30/09/2022 r.

 

Godzina 10:00

– Administracja

– Bezpieczeństwo Wewnętrzne

– Psychologia

 

Godzina 13:00

– Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna