1 lipca, 2021

Wybór specjalności!

Uwaga studenci I-ego roku studiów niestacjonarnych I-ego stopnia na kierunkach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja

oraz

III-ego roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia

w roku ak. 2020/2021 !

 

Prosimy o dokonanie wyboru specjalności, wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do Uczelni (osobiście  lub drogą e-mailową: rektorat@nwsp.bialystok.pl)

Wyboru specjalności należy dokonać do 31 lipca 2021 r.

Specjalności na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

–  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

–  Zarządzanie kryzysowe

–  Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności na Kierunku Administracja:

–  Administracja publiczna

–  Administracja samorządowa

Specjalności na Kierunku Psychologia:

–  Psychologia kliniczna

–  Psychologia społeczna

 

Deklaracje do pobrania: