31 stycznia, 2020

Zapisy na seminarium magisterskie: studenci I roku II stopnia

UWAGA STUDENCI !

I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNKU PEDAGOGIKA w roku ak.  2019/2020

Informujemy, że do dnia 18 lutego 2020 r. należy zapisać się na seminarium magisterskie
do wybranych promotorów (zapisy osobiście w Rektoracie Uczelni)

Uwaga:
– studenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zostali odgórnie zapisani do dr Beaty Krzesińskiej-Żach
– studenci specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dokonują zapisów osobiście w Rektoracie Uczelni

I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w roku ak. 2019/2020

Informujemy, że do dnia 18 lutego 2020 r. należy zapisać się na seminarium magisterskie
do wybranych promotorów (zapisy osobiście w Rektoracie Uczelni)

Uwaga: W przypadku nie zapisania się do promotora w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonywane odgórnie.