14 lutego, 2022

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. WYBRANE PROBLEMY

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI, GRAŻYNA KĘDZIERSKA, ZBIGNIEW SIEMAK, RED.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa państwa od dawna była traktowana, przez czynniki sprawujące władzę, jako jeden z podstawowych priorytetów. W miarę upływu lat istota bezpieczeństwa ulegała ewolucji. (…)Współczesne zarządzanie kryzysowe powinno dotyczyć przede wszystkim: sprawnego reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy, utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, ograniczania i usuwania skutków zdarzeń wywołanych użyciem środków masowego rażenia.

 

– ze Wstępu Andrzeja Pepłońskiego, Grażyny Kędzierskiej, Zbigniewa Siemaka

Zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy

(red.) Pepłoński Andrzej, Kędzierska Grażyna, Siemak Zbigniew

Rok wydania:  2013

Liczba stron: 574

ISBN 978-83-61612-17-9

cena 30 zł