12 listopada, 2020

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni.

ZARZĄDZENIE NR  12/2020

Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie  ograniczenia funkcjonowania uczelni.

 

 W związku z Rozporządzeniem Ministra MNiSW z 16 X 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. Ustaw z 6 XI 2020 r. poz. 1972.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 16 – 29 XI 2020 r. pracownicy administracji i biblioteki częściowo są kierowani na pracę zdalną.

§ 2

Studenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku drogą e-mailową lub telefonicznie w godzinach 7:30 – 15:30. Telefony: 85 742-01-99, 85 742-01-66.

§ 3

Ogranicza się funkcjonowanie biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych, organizacji wydarzeń (np. promocja książki, szkoleń itp).

Zarządzenie wchodzi z dniem 16 XI 2020 r.

Rektor

                                                                                     dr Marek Jasiński prof. NWSP