9 października, 2021

Zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Z dniem 15.08.2021 roku nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni przez uchylenie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.02.2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu Szkolnictwa Wyższego w związku z zapobieganiem, funkcjonowaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Od nowego roku ak. 2021/2022 z dniem 01.10.2021 w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej kształcenie studentów odbywać się będzie częściowo zdalnie i stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

 

Rektor

dr Marek Jasiński prof. NWSP